Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı bugün uzun süre bir işletmede çalışmış ve sonrasında işletmeden ayrılmış olan işçinin sahip olduğu bir haktır. İşletme ya da farklı nitelikli bir kurumda çalışan bir kimse iş akdinin son bulması halinde işsiz kalır. Yargıtay tarafından yapılan tanımlamaya göre kıdem tazminatı; “İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin...

Devamını Oku...

Memur Disiplin Cezaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Memur disiplin cezaları memurların çalışma saatleri içerisinde kurallara uymamaları halinde aldıkları cezalardır. Memur disiplin cezalarının çeşitleri ve verilme şekilleri de memurun işlediği disiplin suçuna göre değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmamızda memur disiplin hukuku kapsamında yer alan disiplin cezalarının neler olduğuna ve disiplin cezalarının hangi durumlarda verilebildiğine dair detayları inceleyebilirsiniz. Memur Disiplin Hukuku Kapsamında Verilen Disiplin Cezaları...

Devamını Oku...

Kiracı Tahliyesi Davası Nedir? Dava Süreci Nasıl İşler?

Kiracı tahliyesi davası, kiracının ev sahibine ait olan mülkten tahliye edilmesi için ev sahibi tarafından açılmış bir davadır. Dava süreci ortalama 4 ay ile 3 yıl arasında sürer. Kiracı tahliyesi davasının akıbeti de davanın taraflarının haklılık durumlarına göre belirlenir. Kiracı tahliyesi davasının ev sahibinin haklı gerekçesi olduğu tespit edildikten sonra kısa sürede sonlandığı da bilinmektedir....

Devamını Oku...

Sigorta Sözleşmesi Nedir? Sigorta Sözleşmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Sigorta sözleşmesi her iki tarafa da hak ve sorumluluklar yükleyen ve sigortacı tarafından düzenlenen ve imzalanan evraktır. Sigorta sözleşmesi diğer adıyla sigorta poliçesi taraflar arasındaki hizmetin akdi olarak da bilinir. Sigorta sözleşmesinde her iki tarafa da düşen sorumluluklar bulunur. Tarafların birbirlerine karşı borç ve haklarına dair detaylar, sigorta sözleşmesinin unsurları ve sözleşme imzalamadan önce bilmeniz...

Devamını Oku...

Müebbet Nedir? Müebbet Hapis Cezası Hakkında Merak Edilenler

Müebbet hapis cezası kanun bağlamında ömür boyu hapis cezası ile hükmolunmuş kişilere verilen bir cezadır. Müebbet hapis cezası alan mahkumun durumu işlediği suçun derecesine, hakimin müebbet hapis cezasının derecesini nasıl belirlediğine göre müebbet hapis cezası değişebilir. Müebbet hapis cezasının infazına ilişkin süreç müebbet hapis cezasının ağırlaştırılmış olup olmamasına göre belirlenmektedir. Bir hükümlünün cezasının durumuna göre...

Devamını Oku...

Telif Hakkı Nedir, Nasıl Alınır? Telif Hakkı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Telif hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yer alan eser tanımına uyan eserini ortaya çıkaran kişinin esere ait tüm haklarını kapsar. Telif hakkı ile fikir ve sanat eserinin maddi ve manevi hakları sahibine devredilir. Böylece telif hakkı sahibinin eser hakkında tasarruf hakkı elde etmesi mümkün olur. Telif hakları bugün özgün olan fikir ve sanat...

Devamını Oku...

Hakaret Suçunda Cezayı Kaldıran veya Azaltan Nedenler Nelerdir?

Hakaret suçunda cezayı kaldıran veya azaltan haller vardır. Bunlar arasında; 1.Suçun Haksız Bir Fiile Karşı Tepki Olarak İşlenmesi (Haksız Tahrik) Bazı durumlarda hakaret suçunu işleyen fail açısından daha az ceza veya ceza verilmemesi öngörülebilir. Bu kapsamda, hakaret suçunun haksız bir fiile karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine indirilebilir veya cezadan vazgeçilebilir. Örneğin; evinin elektrik...

Devamını Oku...

Hakaret Suçu Nedir? Hakaret Suçu Cezası Ne Kadardır?

Hakaret günlük hayatta sık görülen bir suçtur ve uygulanması önemlidir. Aşağılama suçları temel olarak insan onurunu zedeleyen genel aşağılayıcı suçlar ve diğer bazı değerleri çiğneyen özel aşağılayıcı suçlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel bir hakaret suçu olan hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125-131. maddelerinde düzenlenmiştir. maddeler arasında düzenlenmiştir. Özel hakaret suçları TCK’nun 299. maddesinde...

Devamını Oku...

Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler Haksız rekabet, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 57. maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 54. maddesi ile düzenlenmiştir. Yalan haberler, bir ticari faaliyeti karalamaya yönelik reklamlar veya Türk Borçlar Kanunu’nun dürüstlük kurallarına aykırı diğer davranışlar nedeniyle müşterisini kaybeden veya kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişi,...

Devamını Oku...