Kiracı tahliyesi davası, kiracının ev sahibine ait olan mülkten tahliye edilmesi için ev sahibi tarafından açılmış bir davadır. Dava süreci ortalama 4 ay ile 3 yıl arasında sürer. Kiracı tahliyesi davasının akıbeti de davanın taraflarının haklılık durumlarına göre belirlenir.

Kiracı tahliyesi davasının ev sahibinin haklı gerekçesi olduğu tespit edildikten sonra kısa sürede sonlandığı da bilinmektedir. Ancak tarafların hangilerinin ne kadar haklı olduklarına dair karar da yine mahkeme tarafından verileceğinden kiracı tahliyesi davası, açılan dava özelinde gelişen bir sürece sahiptir.

Kiracı Tahliyesi Sebepleri Nelerdir?

Kiracı tahliyesi sebepleri, ev sahibinin kiracısını haklı sebepler ile evden çıkarmak isteme gerekçeleridir. Kiracının tahliyesine imkan tanıyan başlıca sebepler;

  • Kiracının evi sözleşmede yer aldığı şekilde kullanmaması,
  • Kiracının evi özensiz kullanması,
  • Kiracının kira borçlarını ödemiyor olması,
  • Kiracının 10 yıllık kira sözleşme süresinin dolmuş olması,
  • Ev sahibinin evde kendisi oturmak üzere tahliye talep etmesi,
  • Kiracının Aynı İlçe veya Beldede Kendisinin ya da Birlikte Yaşadığı Eşinin Adına Kayıtlı Oturulabilecek Konutunun Olması.

Kiracı Kendisine Yazılı Tahliye Taahhütnamesi Gönderilmesine Rağmen Evden Çıkmıyorsa Tahliye Süreci Nasıl İşler?

Kiracı kendisine yazılı tahliye taahhütnamesi gönderilmesine rağmen evden çıkmayabilir. Bu durumda evden çıkacağını önceden yazılı olarak bildirmemişse tahliye sürecinde mahkeme kanalına başvurulmasını talep edebilir ve mahkeme sonuçlanana kadar da mülkten çıkmayabilir.

Kiracı mülkü boşaltacağını taahhüt etmiş ancak yine de mülkü boşaltmıyorsa bu durumda ev sahibi icraya başvurarak ya da dava açarak kiracıyı evden çıkarabilir.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Kiracı tahliye davası yaklaşık 4 ay ile 3 yıl arasında sürmektedir. Dava süreçleri ortalama olarak 1 yıl içerisinde sonlanmaktadır. Kira tahliye davasının tam olarak ne kadar süreceği ise davanın durumuna ve hukuki kanallardaki yoğunluğa bağlıdır. 

Kiracıya İhtar Nasıl Çekilir?

Kiracıya ihtar çekilmesi işlemi noter aracılığı ile gerçekleştirilmesi tavsiye edilen bir işlemdir. Eğer kiracı kirasını ödemiyorsa mülk sahibinin kiracısına iki kez haklı ihtar çekmesi gerekir. Ardından ihtara uyulmaması halinde tahliye için mahkeme yoluna başvurulabilir.

İhtar çekilirken noterden faydalanılması hem ihtar çekildiğinin ispatlanması hem de hukuki süreçlerde kolaylık olması için önemlidir. Kiracı kirasını ödüyor ancak sözleşmede yer aldığı gibi mülkü kullanmıyorsa bu durumda vi özensiz kullanan kiracıya da kira sözleşmesini feshetmeden önce ihtar çekilmesi gerekmektedir.

Ev Sahibi “Kendim Oturacağım” Diyerek Kiracısını Çıkarabilir Mi?

Ev sahibinin kiracıyı tahliye edebileceği hallerden en yaygın bilineni ev sahibinin konut ihtiyacı olmasıdır. Bu durumda ev sahibinin talebinin gerçek olup olmadığı sorgulanır ve ardından ev sahibinin kiracıyı evden çıkarma talebinin doğruluğu tespit edilir.

Kısacası ev sahibinin kendi oturacağı netleştikten sonra kiracısını çıkarması mümkündür. Kiracıyı çıkarmak için haklı neden olarak görülen bir durumdur. Ancak bu durumun bir bahane olarak kullanıldığı tespit edilirse ev sahibi hukuki yaptırımla karşı karşıya kalır.

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kirasını düzenli ödeyen kiracı aynı zamanda sözleşmede yer alan maddelerden herhangi birini ihlal etmiyor ve kira sözleşmesinden kaynaklı olan asli ve yan borçlarını düzenli olarak ödüyorsa ev sahibinin kiracıyı sebepsiz yere evden çıkarması mümkün değildir.

Ev sahibinin kirasını düzenli ödeyen ve sözleşmeye herhangi bir aykırılık işlemeyen kiracısını sebepsiz yere evden çıkarması halinde kiracı doğan zararını karşılamak üzere mahkemeye başvurarak ev sahibine tazminat davası açabilir.