Günümüz teknolojisinin kaçınılmaz ilerlemesi sadece hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni suç yapılarının ortaya çıkmasına da olanak sağlıyor. Bu bağlamda, bilgisayar bilimleri hukuku ve ceza hukuku alanlarının teknoloji ile birlikte gelişmesi gerektiği açıktır. Bahis firmaları internet üzerinden hizmet vermeye başlamış, legal bahislerin yanı sıra illegal aktif bahis siteleri ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, bu siteler aracılığıyla kumar, komisyonculuk ve dolandırıcılık, özellikle yabancı bahis sitelerinde son yıllarda en yaygın suç türlerinden biri haline geldi.

Yasa Dışı Bahis Sitesi Nedir?

İddaa ve Spor Toto adlı bahis oyunlarını oynatma izni veren Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yetkilendirilen ve lisanslanan bahis siteleri dışında, internet üzerinden spor ve diğer bahis müsabakalarını oynatan tüm siteler yasa dışıdır. Spor Toto Başkanlığı, yasal bahise aracılık etmeye yetkili elektronik bayileri internet sitesinde yayınlamaktadır.

Spor Toto’nun başkanlığında lisanssız ve lisanssız siteler çoğu zaman mağdurlara önce bir miktar gelir sunarak güvenlerini kazanmakta, ardından sıklıkla mağdurları kandırmaya başlamaktadır. Mağdurlar, konudaki zayıflıklarından yararlanarak veya kaybettikleri parayı geri kazanabileceklerine ikna ederek para kaybetmeye başladıklarında; Bu, oynamaya devam ederek daha fazla para kaybetmelerine neden olur.

Suç Niteliğinde Eylemler Nelerdir?

Yasa dışı kumar ve yasa dışı bahis sitelerinin faaliyetleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 228. maddesi kapsamında suç olup, 7258 sayılı Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesinde çeşitli cezalara tabidir. “Kitle İletişim Araçlarında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde ilgili sitelere erişimin engellenmesine yönelik tedbirler de sağlanmaktadır. Ancak uygulamada suçlular ne yazık ki yeni bir alan adı satın alarak faaliyetlerine devam edebilmektedir.

Bu yasa dışı siteler genellikle sahte yazılım kullanarak kullanıcılarını avlar. Söz konusu dolandırıcılık amaçlı yazılımların İnternet ortamında kullanımı Siber Suçlar bağlamında kesinlikle dolandırıcılıktır.

Konumuzla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu’nun 228. maddesine baktığımızda, yasa dışı kumar ve bahis sitelerinin faaliyetlerinin genellikle 3. madde hükümlerine girdiğini ve faillerin üç yıl hapis cezasına çarptırıldığını görüyoruz. bir yıldan beş yıla kadar ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası. Ancak, uygulamada bu örgütlenmelerin genellikle örgütlenme faaliyetleri çerçevesinde yürütüldüğü göz önünde bulundurularak, 4. fıkra dikkate alınarak para cezası iki katına çıkarılabilir. 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesi spor bahislerine ilişkin paralel hükümler içermektedir.

Öte yandan 7258 Sayılı Kanun’un 5. maddesine baktığımızda Türk Ceza Kanunu’nun kumara yer ve imkân sağlama suçundan çok belirli fiilleri yaptırıma bağladığını görüyoruz.


Madde 5 (Değişik: 12/7/2013-6495/3 md.)

    Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

    Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

    Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

    Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

    Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.

    (Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/23 md.;Aynen kabul: 1/2/2018-7078/23 md.) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,

b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.


Yasa Dışı Bahis Oynatma Suçu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde ise spor müsabakalarına yasa dışı bahis oynamanın/şans oyunları oynamanın Türk Ceza Kanunu’na paralel olarak cezalandırıldığını görüyoruz. Burada, bu etkinliğin doğrudan suçlu olarak spor etkinliklerine bahis yapmak olduğunu not etmek önemlidir. Daha doğrusu, bu, yasadışı bahisçilerden oluşan bir örgütü doğrudan örgütleme girişimidir. Uygulamada, Türkiye’den girişi güvence altına alarak yabancı kuruluşlara aracılık etme eylemi (b) bendine göre dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.