Mehmet Korkmaz

Uzmanlık Alanı: Miras Hukuku

Mehmet KORKMAZ; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2010 yılında bitirmiştir. Akabinde, 2019 yılında Asiller Hukuk Bürosu bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Asiller Hukuk Bürosu’nda; icra hukuku, şirketler hukuku, idare hukuku ve vergi hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Çalışmalarında özellikle, şirketler hukuku üzerinde yoğunlaşmaktadır.

E-posta: mehmetkorkmaz@yasinasiller.av.tr

Eğitim

Bursa Sosyal Bilimler Lisesi (2003-2006)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2006-2010)

Avukatlık Stajı (2010-2011)

Serbest Avukatlık (2011- ∞)